VUB
Uliege


Algemene oproep

Studie: COVID-19: werk en welbevinden administratief en technisch personeel

Sinds midden maart zijn door de overheid heel wat maatregelen opgelegd om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Dit heeft ook een impact op universiteiten. Via een korte vragenlijst willen in kaart brengen welk effect de corona-maatregelen hebben op de jobuitvoering en het welbevinden van het administratief en technisch personeel, werkzaam op universiteiten. Wij hopen op uw medewerking te mogen rekenen. U kan de vragenlijst vinden via http://www.acadmin-covid.be/nl.

Uw gegevens worden uiteraard volstrekt anoniem ingezameld, geregistreerd, verwerkt en gerapporteerd, en veilig bewaard, in overeenstemming met de vereiste richtlijnen hieraangaande. Uw deelname is volledig vrijwillig. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar het informatieformulier (informed consent form).

Het invullen van de vragenlijst zal maximaal 15 minuten duren.

Dit onderzoek is een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel (Prof. Dr. Johan Bilsen & Dr. Iris Steenhout, Vakgroep Gezondheidswetenschappen) en de Universiteit van Luik (Prof. Dr. Anne-Sophie Nyssen, Department of Work Psychology & Drs. Ninon Puttaert, Cellule Bien-Être Psychosocial).

Bij eventuele vragen kan u contact opnemen met Dr. Iris Steenhout (info@acadmin-covid.be).Annonce générale

Étude: COVID-19: travail et bien-être du personnel PATO

Depuis mi-mars, de nombreuses mesures ont été imposées par le gouvernement pour empêcher la propagation du virus corona. Cela a également eu un impact sur les universités. Cette étude vise à identifier l’effet des mesures corona sur le travail et le bien-être du personnel administratif et technique travaillant dans les universités.

Partager est possible via http://www.acadmin-covid.be/fr. Ce questionnaire vous prendra environ 15 minutes.

Cette recherche est une initiative de la Vrije Universiteit Brussel (Prof. Dr. Johan Bilsen & Dr. Iris Steenhout, Department of Public Health) et Université de Liège (Prof. Dr. Anne-Sophie Nyssen, Department of Work Psychology, et Ninon Puttaert, Cellule Bien-Etre Psychosocial).

En cas des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec Ninon Puttaert (info@acadmin-covid.be).